Η αποστολή μας

Χαρτογράφηση

Η χαρτογράφηση συμβάλλει στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην χωρική και την κοινωνικο-οικονομική διάσταση της παιδικής ευημερίας και μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων προώθησης της παιδικής ευημερίας στην Αττική & ευρύτερα στην Ελλάδα…

Στόχοι

Εφαρμογή του δείκτη σε σχολεία της Αττικής, για καταμέτρηση της παιδικής ευημερίας/φτώχειας, σύμφωνα με το ξεχωριστό είδος παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης και το οποίο είδος θα διερευνηθεί περεταίρω. Μέσω του φορέα χρήστη θα παγιωθεί και θα αποδειχθεί ότι η κρίση στην Ελλάδα επηρέασε την παιδική ευημερία/παιδική φτώχεια, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί… Continue reading Στόχοι

Γιατί είναι το έργο σημαντικό για την κοινωνία;

Ο αντίκτυπος στη κοινωνία, ως αποτέλεσμα του έργου, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη αναλύσεων της διερεύνησης των διαστάσεων και των δεικτών της παιδικής ευημερίας , η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία για μια συζήτηση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από Έλληνες ειδικούς. Επιπλέον, μπορεί να αναμένεται ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής,… Continue reading Γιατί είναι το έργο σημαντικό για την κοινωνία;